top of page

Elf programmerende instellingen aan het Oosterdok hebben in februari 2017 de handen ineen geslagen en een samenwerkingsverband opgericht: Expeditie Oosterdok. De instellingen zijn verbonden door het water van het Oosterdok, dat van oudsher een maritiem, internationaal en vernieuwend karakter heeft. De samenwerking heeft als doel de waarde van het gebied te vermeerderen door gezamenlijk een inhoudelijk programma te brengen waarin ontdekking centraal staat. 

Expeditie Oosterdok is een samenwerking tussen dertien programmerende culturele instellingen en viertien bedrijven aan het water van het Oosterdok:

Missie

Samen vermeerderen wij de waarde van het Oosterdok door gezamenlijk projectmatig te programmeren. In onze projecten staat ontdekking centraal. Ook onze werkwijze kenmerkt zich door ontdekking: gaandeweg proberen we dingen uit vanuit onze kernwaarden

ontdekken - vernieuwen - internationaal

Visie

Door samen te werken brengen wij een sterke inhoudelijke programmering die past bij onze omgeving. We schuwen hierbij het experiment niet. Door onze gezamenlijke programmering staat het gebied het Oosterdok bekend als dé plek voor ontdekken waar iedereen, van jong tot oud, welkom is.

Organisatie

De leden van Expeditie Oosterdok zijn een langdurige inhoudelijke samenwerking aangegaan. De directies, programma- en communicatiemedewerkers komen regelmatig bij elkaar. Het kernteam van vijf directieleden is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Michael Huijser – directeur Het Scheepvaartmuseum en voorzitter Expeditie Oosterdok

Liesbeth Jansen – directeur Bureau Marineterrein Amsterdam

Géke Roelink – directeur NEMO Science Museum  

Paul Mark – manager OBA Oosterdok

Indira van 't Klooster - directeur ARCAM

 

 

Expeditie Oosterdok werkt samen met de bedrijven in de buurt middels de bedrijvenkring Ondernemend Oosterdok. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de projectleider Marieke Ruytenburg. Neem voor vragen over Expeditie Oosterdok contact met haar op via info@expeditieoosterdok.nl

bottom of page